PG-SGA©

De Scored Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA©) is wereldwijd toonaangevend voor interdisciplinaire assessment van de patiënt (gewicht, inname, symptomen, functioneren, ziekte, metabole stress en voedingskundig lichamelijk onderzoek) binnen de oncologie en overige chronische katabole aandoeningen.

De Scored PG-SGA© omvat vier onderdelen die de patiënt zelf invult (gewicht en gewichtsverloop, voedingsinname, symptomen en activiteit en functioneren), een gedeelte dat de professional invult (diagnose, leeftijd, metabole stress en lichamelijk onderzoek), de globale beoordeling (A = goed gevoed, B = matig ondervoed of verdenking van ondervoeding, C = ernstig ondervoed), de totale numerieke score en voedingskundige aanbevelingen. De Scored PG-SGA© geeft dan ook handvatten voor voedingskundige interventies en maakt het mogelijk om kwantitatieve gegevens te verzamelen.

Download de PG-SGA©

Patiëntgegenereerde data (PG-SGA Short Form©)

De eerste vier vakken van de PG-SGA© (Gewicht, Voedingsinname, Symptomen en Activiteiten; in de Pt-Global app© de schermen Patiënt, Gewicht, Inname, Symptomen en Activiteiten – ook bekend als de PG-SGA Short Form©) zijn ontworpen om zelfstandig door de patiënt te worden gebruikt. Dit patiëntgegenereerde aspect is gekozen om twee redenen: 1) het juiste gebruik van de beperkte tijd van de professional en 2) betrokkenheid van de patiënt: identificatie en empowerment, omdat de betrokkenheid van de patiënt de kern van het probleem raakt.

Uiteraard zijn er een aantal situaties waar dit niet mogelijk kan zijn, bv. bij ernstige visuele beperkingen, niet goed kunnen lezen, of het niet beschikbaar zijn van de PG-SGA© in de betreffende taal waarin de patiënt spreekt. Echter, afgezien van deze belemmeringen heeft het altijd de voorkeur om de patiënt zelf de PG-SGA© te laten invullen, met betrekking tot de inname, symptomen (die de patiënt de familie, verpleegkundige of arts mogelijk niet vertelt maar wel het vermogen te eten en macro- en micronutriënten op te nemen kan beïnvloeden) en functioneren.

In Vak 1 (Gewicht) en Vak 3 (Symptomen) zijn scores cumulatief, in tegenstelling tot de scores in Vak 2 (Voedingsinname) en Vak 4 (Activiteit en functioneren). In Vak 2 en Vak 4 dient de hoogste puntenscore te worden gebruikt.

Papieren PG-SGA NL_voorkant

Papieren PG-SGA NL_achterkant

Onderdeel Professional

De overige onderdelen van de PG-SGA© (het scherm Professional in de Pt-Global app©) worden ingevuld door de zorgprofessional (bv. diëtist, verpleegkundige of arts). Het professional deel kostte in een pilotonderzoek in het Fox Chase Cancer Center minder dan 1 minuut extra tijd binnen het algehele patiënt assessment. De professional die de PG-SGA© afneemt is bv. al op de hoogte van het ziektebeeld en de ziektestadiëring. Metabole stress kan worden gekenmerkt door bijvoorbeeld sepsis, neutropene koorts, of gebruik van corticosteroïden.

Het onderdeel lichamelijk onderzoek bestaat uit beoordeling van de spiermassa en spiertonus (oftewel spierspanning) bij de slaap, schouders en bovenbeen waarbij de omvang van de spieren is afgenomen en bij palpatie de spierspanning is afgenomen. Daarnaast worden de vetreserves beoordeeld, waaronder van de triceps (bovenarm) en onder de ribben. Vochtophoping wordt beoordeeld aan de hand van oedeem op de enkels of de stuit of ascites.


Anabool vs. katabool

Bij het gebruik van de PG-SGA© of Pt-Global app© is het belangrijk de patiënt te beoordelen in de context van anabool of katabool. Spierweefsel/gewichtstoename dat niet is veroorzaakt door vochtophoping neigt naar anabolie (positieve stikstof balans), terwijl spierweefsel/gewichtsafname dat niet is veroorzaakt door dehydratie neigt naar katabolie bij een zieke patiënt.

Informatie over het gewichtsverloop wordt verzameld langs een continuüm: verandering in de afgelopen 6 maanden (chronisch), afgelopen maand (subacuut), en in de afgelopen 2 weken (acuut). Bijvoorbeeld als het gewicht van de patiënt 6 maanden geleden 100 kg is en het daalt of stijgt vervolgens met 10% (bijvoorbeeld van 100 kg naar respectievelijk 90 kg of 110 kg), dan laat het meest recente gewicht weten wat er met de patiënt gaande is op korte termijn, met betrekking tot metabolisme. Wanneer het gewicht is gedaald kan dat bijvoorbeeld duiden op onvoldoende behandeling van symptomen. Wanneer het gewicht is toegenomen, kan dat duiden op effectieve interventies door de professional.

Veranderingen in de afgelopen twee weken zijn een graadmeter van wat er nu metabool of fysiologisch gaande is in de patiënt. Indien beschikbaar wordt de gewichtsverandering in de afgelopen maand gebruikt, want het gaat om de subacute situatie, welke prognostische implicaties heeft.

Lichamelijk onderzoek

Het uitvoeren van het lichamelijk onderzoek, dat deel uitmaakt van de Professional scherm, is niet verplicht, maar wel belangrijk. Het scoren van de PG-SGA© en het algoritme dat de Pt-Global app© ondersteunt genereert het grootste gedeelte (doorgaans 80-90%) van de totale PG-SGA score en is gebaseerd op de patiëntdeel van de Pt-Global app© (bv. de schermen Patiënt, Inname, Symptomen en Activiteiten). De patiëntgegenereerde aspecten worden ook wel aangeduid als de PG-SGA Short Form© (SF) of de abridged PG-SGA©.

Het is belangrijk op te merken dat de totale score van het lichamelijk onderzoek 3 punten is. Zelfs als men niet zeker is of het tekort matig versus ernstig is, of mild versus matig, zou het verschil slechts 1 punt zijn. Velen vinden de het uitvoeren van het lichamelijk onderzoek hierdoor minder intimiderend. De andere aspecten van het Professional deel van de PG-SGA©/Pt-Global app© zijn de aanwezigheid van koorts, duur van de koorts en het gebruik van corticosteroïden. Elk van deze variabelen hebben significante acute of chronische effecten op spiermassa en het functioneren.

Deze variabelen dienen in aanmerking te worden genomen bij de beoordeling van uw patiënt, zelfs als u alleen gebruik maakt van de PG-SGA Short Form©. Als de patiënt bijvoorbeeld een score heeft van 7 punten, maar corticosteroïden gebruikt of koorts heeft, dient dit te worden meegenomen in de keuze van de interventie. Daarbij zal moeten worden uitgegaan van een hogere score dan die is vastgelegd met de gegevens op basis van Vak 1 t/m 4 van de PG-SGA© (ook bekend als PG-SGA Short Form©).

Extra inzicht door lichamelijk onderzoek

Ook kan het uitvoeren van het lichamelijk onderzoek meer inzicht geven voor de professional. Zo kan de verdeling van het verlies van spiermassa belangrijk zijn. Als de patiënt is het grootste deel van haar tijd in bed of stoel verblijft, zal het verlies van spiermassa beneden de taille een combinatie van ‘disuse atrofie’ (verlies van spiermassa door gebrek aan lichamelijke activiteit) én ondervoeding zijn. Daarentegen is het verlies van spiermassa boven de taille meer gerelateerd aan ondervoeding.

Daarnaast kan het lichamelijk onderzoek ook specifieke voedingstekorten aan het licht brengen die niet specifiek onderdeel zijn van de PG-SGA©, zoals schilferige dermatitis bij zinkdeficiëntie (en slechte wondgenezing), bij patiënten met chronisch hoogvolume GI verliezen, of een soortgelijke schilferende dermatitis bij tekort aan essentiële vetzuren bij een patiënt die waarbij geen lipiden zijn toegevoegd aan parenterale voeding.

Numerieke PG-SGA score

De PG-SGA© werd oorspronkelijk ontwikkeld als een continue score in plaats van categorische beoordeling, terwijl de oorspronkelijke SGA werd beschouwd als een categorische beoordeling (A = goed gevoed, B = matig ondervoed of verdenking van ondervoeding en C = ernstig ondervoed). De PG-SGA score is gebaseerd op de gegevens uit Vak 1 t/m 4 en de Werkbladen 1 t/m 5 (in de Pt-Global app© de schermen Patiënt t/m Professional).

De numerieke PG-SGA score geeft de professional duidelijker richtlijnen ten aanzien van de in te zetten voedingsinterventie, terwijl de PG-SGA Categorie (A, B of C) een algeheel beeld van de huidige status van de patiënt geeft.


Relatie tussen numerieke PG-SGA score en PG-SGA Categorie score

Hoewel de numerieke PG-SGA score en de PG-SGA Categorie aan elkaar gerelateerd zijn, zijn het verschillende beoordelingen en triage systemen. In het algemeen geldt dat naarmate de score tijdens de eerste keer waarin de patiënt wordt beoordeeld hoger is, de de voedingstoestand slechter is. Echter, er zijn situaties waarin een hoge numerieke PG-SGA score niet gerelateerd is aan matige of ernstige ondervoeding. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de patient bij de eerste beoordeling een numerieke PG-SGA score van 15 punten heeft en de PG-SGA Categorie als C (ernstige ondervoeding) wordt beoordeeld. Dezelfde patient krijgt vervolgens adequate voedingsinterventie en medicatie ter vermindering van voedingsgerelateerde symptomen. Bij de daaropvolgende beoordeling wordt de patiënt vervolgens beoordeeld als anabool (toename van ‘droog’ gewicht, verbeterde inname en afname van voedingsgerelateerde symptomen), waarbij de PG-SGA Categorie als A wordt beoordeeld ondanks dat op basis van het lichamelijk onderzoek matige of ernstige depletie wordt gezien.