Disclaimer

Uw gebruik van de informatie en gegevens op de Pt-Global applicaties is op uw eigen risico en verantwoordelijkheid.

Deze software wordt beschikbaar gesteld in de hoop dat het zinvol is, maar zonder enige garantie.

De berekeningen in de software (© Pt-Global, 2014) zijn ontworpen om een accurate weergave te geven van  het scoresysteem in de originele papieren versie van de PG-SGA (© FD Ottery, 2001, 2006). Echter, de partijen betrokken bij de ontwikkeling van de Pt-Global app zijn niet verantwoordelijk voor accuraatheid van de berekeningen in en resultaten gegenereerd door de software.

De software is uitsluitend bedoeld ter informatie, en is op generlei wijze bedoeld om een (para)medisch consult met een bevoegde deskundige te vervangen. Elke beslissing met betrekking tot (para)medische behandeling dient te worden gebaseerd op de algehele medische situatie en beoordeling door de professional.

Hoewel wij de inhoud van de Pt-Global website zorgvuldig beoordelen en reviseren, geeft Pt-Global geen garanties en is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van documenten die op de Pt-Global website zijn geplaatst.

Pt-Global geeft geen garanties dat de functies in de Pt-Global applicaties vrij van technische problemen, vrij van fouten, of dat deze vrij van virussen of bugs zijn. Hoewel wij alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om fouten te herstellen en virussen en andere schadelijke codes van de Pt-Global applicaties te weren, kan Pt-Global niet garanderen dat dit het geval is. Pt-Global kan niet aansprakelijk worden gesteld voor virussen of andere schadelijke codes. Daarom raden wij u aan om alle mogelijke voorzorgmaatregelen te nemen voordat u onze Pt-Global applicaties of informatie van onze website downloadt.