Privacy

Privacy

Inleiding

Pt-Global, een partnership tussen Dr. Faith Ottery, MD, PhD, FACN en het Lectoraat Healthy Ageing, Allied Healthcare and Nursing van de Hanzehogeschool Groningen, zet zich in voor de bescherming van de privacy van alle gebruikers van de Pt-Global app© en bezoekers van pt-global.org en het navolgen van alle toepasselijke standaarden met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens en privacy van de eigenaar en gebruiker.

De bedoeling van deze tekst van het Privacybeleid is om u uit te leggen hoe wij de gegevens die u ons verstrekt gebruiken en beschermen.

Gegevens die wij verzamelen

Gegevens van patiënten die in de Pt-Global app© worden ingevuld worden niet bewaard door Pt-Global.
Pt-Global verzamelt slechts anonieme meta-gegevens zoals verzameld met de Pt-Global app©: aantal downloads per platform, per land, per taal, per app versie en per provider en het aantal volledig ingevulde  schermen. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden en de verbetering van de Pt-Global app©.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens, inclusief uw naam en contactgegevens, verzamelen via pt-global.org (‘de Pt-Global website’) als u zich aanmeldt door:
► Het contactformulier in te vullen;
► Een aanvraagformulier in te vullen.

Wij kunnen ook persoonlijke gegevens van u verzamelen uit e-mails en brieven die u ons stuurt; evenals gegevens over uw bezoek aan en gebruik van de Pt-Global website.

Wij verzamelen bovenstaande persoonlijke gegevens uitsluitend nadat u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

U kunt ervoor kiezen om geen toestemming te geven. Dit kan echter inhouden dat u zich niet kunt inschrijven op de Pt-Global website, zich niet kunt abonneren op de diensten, of de interactieve communicatiemiddelen op de website niet gebruiken kunt.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens zoals aangeleverd op de Pt-Global website

De persoonlijke gegevens die op de Pt-Global website verzameld worden (bv. het invullen van het contactformulier of een aanvraagformulier), worden niet aan derden verschaft.

Wij gebruiken uw gegevens:
► Om uw vragen te beantwoorden (inclusief klachten) en u e-mails te sturen; om uw mening te vragen over onze diensten;
► Om u van tijd tot tijd op de hoogte te stellen van belangrijke veranderingen of ontwikkelingen met betrekking tot de Pt-Global website of onze diensten, en
► Om statistieken te verzamelen en samen te stellen.

Beleid bewaren gegevens

Wij bewaren uw gegevens voor een redelijke tijd voor de werking en support van de Pt-Global app© of zolang als dit wettelijk verplicht is. Hierna worden uw persoonlijke gegevens uit onze systemen gewist.

Toegang tot en bijwerken van uw persoonlijke gegevens

U heeft het recht om de gegevens die wij van u hebben in te zien en u kunt ons verzoeken om de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft te corrigeren, te herzien of volledig te verwijderen. Indien u dit wenst, stuur dan een e-mail naar info@pt-global.org.

Beveiliging

Wij respecteren uw privacy  en het beschermen van de gegevens die u verstrekt, is voor ons van het hoogste belang. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens is een van onze topprioriteiten.

Wij nemen veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden en tegen onwettige gegevensverwerking, onvoorzien gegevensverlies, vernietiging van en schade aan gegevens.

Hieronder een lijst van procedures die wij uitvoeren om uw privacy te beschermen:
► Er zijn firewalls geïnstalleerd om de gegevens die in onze servers zijn opgeslagen te beschermen;
► Alle werknemers houden zich aan ons privacybeleid en worden bestraft als zij hier inbreuk op plegen;
► Er zijn back-up systemen geïnstalleerd om te zorgen dat uw persoonlijke gegevens intact blijven.

Hoewel wij er alles aan doen om uw gegevens te beveiligen, is er altijd een zeker risico dat gewetenloze personen een manier vinden om in onze beveiligingssystemen in te breken. Daarom kunnen wij nooit een 100% garantie geven dat de verzamelde persoonlijke gegevens nooit onthuld worden op een wijze die strijdig is met dit Privacybeleid.

Cookies

De Pt-Global website kan gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die wij op uw computer opslaan. Cookies maken het u makkelijker om in te loggen en de website te gebruiken bij toekomstige bezoek. Zij zorgen er ook voor dat wij het verkeer op de website in de gaten kunnen houden en de website aan u kunnen aanpassen.

Wij vragen altijd vooraf om uw toestemming om cookies te plaatsen om informatie te verzamelen over uw bezoek aan en gebruik van de website, zodat u beter kunt browsen en dingen kunt opzoeken op de website, met uitzondering van die cookies die uitsluitend gebruikt worden voor verzending van communicatie over het internet of die strikt noodzakelijk zijn om de door u verzochte dienst uit te voeren.

Cookies worden niet gebruikt voor ongevraagde communicatie.

Wijzigingen in het privacybeleid

Alle toekomstige mogelijke wijzigingen in ons privacybeleid worden op deze website geplaatst, en zo nodig wordt u hier per e-mail van op de hoogte gesteld. Als u deze website blijft gebruiken houdt dat in dat u deze veranderingen heeft aanvaard.

 

Laatst aangepast: 17 mei 2014