Blog

In memoriam – Ad de Bruine

In memoriam – Ad de Bruine

Ad de Bruine

Met droefenis hebben we kennis genomen van het overlijden van Ad de Bruine op 4 april 2017, nadat bij hem in 2016 opnieuw kanker werd geconstateerd. Als ervaringsdeskundige, patiëntvoorlichter en oud-voorzitter van de NSvG, de patiëntenvereniging voor stembandlozen, behartigde Ad met veel toewijding en op zeer professionele en persoonlijke wijze de belangen van de patiënt.

In de afgelopen jaren hebben wij vanuit het PG-SGA/Pt-Global Platform zeer prettig met Ad samengewerkt. In de PG-SGA scholingen in Nederland heeft Ad als sympathieke en gedreven spreker vele (toekomstige) zorgprofessionals geïnspireerd ten aanzien van het vormgeven van patiëntgerichte (voedings)zorg. Daarbij liet Ad zorgprofessionals op doortastende wijze inzien dat een meer door de patiënt gestuurde benadering nodig is voor de preventie en behandeling van ondervoeding. We zijn Ad daarvoor zeer dankbaar.

Onze gedachten gaan uit naar de familie, vrienden en bekenden en wensen heel veel sterkte toe.
– Het PG-SGA/Pt-Global Platform team

Graag wil ik hier een persoonlijke en welgemeende noot aan toevoegen:
Ad was een heel uniek persoon …. Onze samenwerking begon vele jaren geleden. Toen ik als diëtist werkte nodigde Ad me uit om mee te werken aan een van zijn boeken die hij heeft geschreven. Uiteraard was het een plezier om daarin met hem samen te werken. Daarnaast heeft Ad enthousiast meegewerkt aan de video die is gemaakt voor mijn lectorinstallatie en die later tevens is ingekort tot een video rondom de Pt-Global app: https://www.youtube.com/watch?v=N7bXOQ0d5nc&list=PL9msSN6ciPgMfaG2yp0Tg-8RTBhEWLqI3&index=1
– Harriët Jager-Wittenaar