Blog

Pt-Global app/webtool© versie 2.0 uitgebracht

Pt-Global app/webtool© versie 2.0 uitgebracht

Food Intake3 Disease2

Op 6 maart 2016 is de meertalige Pt-Global app/webtool© geupgraded naar versie 2.0. In deze versie is de inhoud van de Pt-Global app/webtool© volledig gesynchroniseerd met de papieren PG-SGA©. Daarin zijn de volgende aanpassingen gedaan:

1) In versie 1.1 konden slechts twee diagnoses worden geselcteerd in het scherm ‘Professional’. In versie 2.0 kunnen zes diagnoses worden geselcteerd, conform de papieren PG-SGA©.

2) In versie 1.1 was ‘Overige diagnoses’ opgenomen in de scoring van de twee diagnoses. In versie 2.0 worden ‘Overige diagnoses’ niet meer gescoord, conform de papieren PG-SGA©.

3) Leeftijd >65 jaar was reeds opgenomen in de scoring van de app/webtool, maar deze scoring is nu onderdeel van het scherm ‘Professional’, in plaats van het scherm ‘Patient’.

4)  In het scherm ‘Inname’ is d eoptie ‘Normaal voedsel, normale hoeveelheden’ verwijderd. Dit heeft geen invloed op de scoring (deze optie kreeg nul punten in de app/webtool). De betreffende instructietekst inhet scherm ‘Inname’ is hierop aangepast.

5)  Bij typen kanker met risico op ernstige gewichtstoename (bv. borstkanker) werd in versie 1.1 deze gewichtstoename in het Resultaatscherm als een geel icoon weergegeven (hoewel er in dat geval nul punten werden gescoord). Dit is verwijderd in versie 2.0; gewichtstoename zal niet als een geel icoon worden weergegeven. Deze aanpassing zal de score – puntenscore of PG-SGA Categorie (Stadium) – niet beïnvloeden.

6) In het scherm ‘Professional’ is de optie ‘Geen acute/chronisch actieve ziekte’ verwijderd.

De upgrade faciliteert het gebruik van de Pt-Global app/webtool© als digitale versie van de PG-SGA Short Form©, in aanvulling op de digitale PG-SGA full versie©.

Let op: wanneer alleen de patiëntschermen (PG-SGA SF©) worden ingevuld wordt een PG-SGA Categorie (Stadium A, B of C) weergegeven, maar deze dient in dat geval niet als zodanig te worden gebruikt. De Categorieën zijn namelijk gebaseerd op de patiëntgegenereerde vakken én het lichamelijk onderzoek. Met andere woorden, de scoring van de onderdelen Gewicht, Inname, Symptomen en Activiteit/Functioneren kunnen geen PG-SGA Categorie (Stadium) genereen, conform de papieren versie van de PG-SGA©.