Blog

Training in PG-SGA verbetert ervaren begrijpelijkheid en moeilijkheid

Training in PG-SGA verbetert ervaren begrijpelijkheid en moeilijkheid

Onderzoek vanuit de Hanzehogeschool Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen, dat is uitgevoerd onder diëtisten in Nederland laat zien dat training rondom de PG-SGA de begrijpelijkheid en moeilijkheid verbetert. De resultaten van het onderzoek worden dit jaar gepresenteerd op het 37e ESPEN Congres in Lissabon (5 t/m 8 september).