11. Is de Pt-Global app© een gevalideerd instrument?

11. Is de Pt-Global app© een gevalideerd instrument?

De Pt-Global app/webtool© is gebaseerd op de PG-SGA©. De predictieve validiteit van de PG-SGA© (bijv. significante relatie met opnameduur in het ziekenhuis) is aangetoond bij patiënten met kanker (Laky et al., 2010) en niet-oncologische chirurgische patiënten (Huang et al., 2014). Bovendien is de PG-SGA score in verband gebracht met heropnames in het ziekenhuis (Bauer et al., 2002), de duur van neutropenische koorts bij patiënten met acute leukemie tijdens inductiechemotherapie (Esfahani et al., 2013) en de kwaliteit van leven van zowel patiënten met kanker (Citak et al., 2013; Malihi et al., 2013; Mohammadi et al., 2013; Zalina et al., 2012; Capuano et al., 2010; Shahmoradi et al., 2009; Isenring et al., 2003) en niet-kankerpatiënten (Campbell et al., 2008). Voor de volledige lijst van studies waarin de PG-SGA© is gebruikt zie de volledige lijst van publicaties.

Naast de volledige PG-SGA© is ook de PG-SGA Short Form© (ook bekend als abridged PG-SGA©) onderzocht. Ook hogere scores op de PG-SGA Short Form© zijn gerelateerd aan een langere opnameduur in het ziekenhuis, reductie in chemotherapie (verminderde chemotolerantie) en verhoogde mortaliteit (Vigano et al., 2014).