11. Welke afkapwaarden voor de aanbevelingen voor triage moet ik gebruiken bij het gebruik van de PG-SGA Short Form©?

11. Welke afkapwaarden voor de aanbevelingen voor triage moet ik gebruiken bij het gebruik van de PG-SGA Short Form©?

Er zijn geen duidelijke aanwijzingen dat de afkapwaarden voor de PG-SGA Short Form© anders moeten zijn dan die worden gebruikt in de volledige PG-SGA©. Hoewel in theorie een onderschatting, maar geen overschatting, van de score kan ontstaan bij gebruik van alleen de PG-SGA SF©, is het belangrijk op te merken dat de meerderheid (doorgaans 80-90% van de score voor een bepaalde patiënt) van de totale PG-SGA numerieke score wordt gebaseerd op de patiëntgegenereerde aspecten (PG-SGA Short Form©). In het algemeen is het nogal onwaarschijnlijk dat een patiënt laag scoort op de PG-SGA Short Form© en hoog op het professional deel (Werkblad 2 t/m 4).

Er is wereldwijd onderzoek gaande waarin de PG-SGA© wordt gebruikt, waarbij tevens studies zijn gepubliceerd over de PG-SGA Short Form, in de literatuur ook wel bekend als de ‘abridged PG-SGA’. De prospectieve studie van Vigano et al. (Vigano AL, di Tomasso J, Kilgour RD, Trutschnigg B, Lucar E, Morais JA, Borod M. The Abridged Patient-Generated Subjective Global Assessment Is a Useful Tool for Early Detection and Characterization of Cancer Cachexia. Acad J Nutr Diet 2014;114(7):1088-98), die werd uitgevoerd bij 207 patiënten met geavanceerde long- en gastro-intestinale kanker, toonde aan dat ≥9 punten op basis van de PG-SGA Short Form© geassocieerd was met ongunstige biologische markers van kankercachexie, verminderde antropometrische en fysieke parameters, zoals de BMI, vetmassa, handknijpkracht en beenkracht, een gemiddeld 12% langere opnameduur in het ziekenhuis, een verlaging van de dosis chemotherapie en verhoogde mortaliteit.

De studie van Gabrielson et al. (Gabrielson DK, Scaffidi D, Leung E, Stoyanoff L, Robinson J, Nisenbaum R, Brezden-Masley C, Darling PB. Use of an abridged scored Patient-Generated Subjective Global Assessment (abPG-SGA) as a nutritional screening tool for cancer patients in an outpatient setting. Nutr Cancer 2013;65(2):234-9) uitgevoerd in 90 poliklinische oncologische patiënten vertoonde een area under curve van 0,956 voor de PG-SGA Short Form©. In deze studie werden ≥6 punten en ≥7 punten onderzocht als afkapwaarden voor sensitiviteit en specificiteit van de PG-SGA SF© ten opzichte van de PG-SGA Categorieën (A-Goed gevoed versus B / C-Matig ondervoed of verdenking van ondervoeding / Ernstig ondervoed). De afkapwaarde van ≥6 punten resulteerde in 93,8 sensitiviteit en 77,6 specificiteit. Een afkapwaarde van ≥7 punten verbeterde de specificiteit tot 89,7, maar verlaagde de sensitiviteit naar 84,4.

De te gebruiken optimale afkapwaarde is afhankelijk van de doelstellingen van het behandelteam dat het instrument in de klinische praktijk gebruikt, bv. streven naar preventie of behandeling van ondervoeding, bieden van ondersteuning voor het uitbreiden of handhaven van de diëtist binnen de instelling en/of diverse soorten klinisch onderzoek. Daarom kan iedere organisatie zijn eigen keuzes maken ten aanzien van de te gebruiken afkapwaarde voor verwijzing naar de diëtist en andere disciplines. Echter, in de context van onderzoek dient de triage zoals beschreven in de volledige PG-SGA© te worden gehandhaafd, totdat resultaten uit onderzoek aanwijzingen geven dat de triage dient te worden aangepast.