13. Kan de patiënt zelfstandig het patiëntdeel van de PG-SGA© invullen?

13. Kan de patiënt zelfstandig het patiëntdeel van de PG-SGA© invullen?

De PG-SGA© is ontwikkeld voor zelfstandig gebruik door de patiënt. Uiteraard zijn er een aantal situaties waarbij dat onmogelijk kan zijn, bv. bij ernstige visuele beperkingen, niet goed kunnen lezen, of het niet beschikbaar zijn van de PG-SGA© in de betreffende taal waarin de patiënt communiceert. Echter, met uitzondering van deze belemmeringen is het altijd beter dat de patiënt zelf de PG-SGA© invult, gezien de in te vullen aspecten rondom voedingsinname, symptomen (die de patiënt soms niet vertelt aan familie, verpleegkundige of arts, maar desondanks invloed heeft op het vermogen op de adequate opname van macro- en micronutriënten) en functionele status.