14. Kan ik gegevens opslaan in de Pt-Global app/webtool©?

14. Kan ik gegevens opslaan in de Pt-Global app/webtool©?

In versie 1.0 van de Pt-Global app/webtool© worden geen patiëntgegevens opgeslagen. In de toekomst willen we longitudinaal gebruik van de Pt-Global app/webtool© voor meerdere patiënten tegelijk mogelijk maken, bijvoorbeeld door het opnemen van een databasefunctie in de app. We houden u op de hoogte van deze ontwikkelingen.