16. Kan de PG-SGA© patiënten classificeren als anabool of katabool ?

16. Kan de PG-SGA© patiënten classificeren als anabool of katabool ?

Bij het gebruik van de PG-SGA© of Pt-Global app/webtool© is het belangrijk de patiënt te beoordelen in de context van anabool of katabool. Spierweefsel/gewichtstoename dat niet is veroorzaakt door vochtophoping neigt naar anabolie (positieve stikstof balans), terwijl spierweefsel/gewichtsafname dat niet is veroorzaakt door dehydratie neigt naar katabolie bij een zieke patiënt. Gewicht en lichamelijk onderzoek zijn surrogaatmarkers voor anabolie of katabolie.

Als een patiënt anabool is, zal het gewicht waarschijnlijk verbeteren (stoppen of vertragen van gewichtsverlies of gewichtstoename), terwijl als de patiënt katabool is, het gewicht kan afnemen en van de spierstatus kan verslechteren, zoals te beoordelen met het lichamelijk onderzoek. De beste praktische klinische benadering van anabole competentie (positieve stikstof balans) is een stikstofbalans, waarbij 24 uurs stikstof in ureum wordt vergeleken met de berekende stikstofinname uit eiwit. Als er meer stikstof via urine verloren gaat dan via de voeding wordt ingenomen, dan verkeert de patiënt in een negatieve stikstofbalans. Indien meer stikstof via voedingseiwit wordt ingenomen dan verloren gaat via de urine, dan heeft de patiënt een positieve stikstofbalans. Iemand kan alleen anabool zijn ingeval van een positieve stikstofbalans.

Praktische overweging: Voor opgenomen patiënten (en vaak ook voor poliklinische patiënten), is de zondag meestal de beste dag om de urine voor de stikstofbalans te verzamelen, want zondag worden gekenmerkt door minder tests, minder procedures, minder activiteiten en verzameling van de urine is dan over het algemeen veel gemakkelijker voor de patiënt en personeel.

Het andere voordeel van het uitvoeren van de stikstofbalansmeting is dat men zeer specifiek kan bepalen hoeveelheid stikstof (eiwit) dient te worden toegevoegd aan de inname om katabolie om te zetten in anabolie. Soms kunnen patiënten in veel sterkere mate katabool zijn dan gedacht kan veel meer katabole dat men zich realiseert. Juist met het bepalen van de benodigde extra eiwitinname kan dit in een veel korter en preciezer tijdsbestek het gestelde doel bereikt worden.