2. In welke populaties kan de Pt-Global app/webtool© worden gebruikt?

2. In welke populaties kan de Pt-Global app/webtool© worden gebruikt?

De Pt-Global app/webtool© kan worden gebruikt in elke doelgroep, inclusief ouderen, en in verschillende settings: klinisch, poliklinisch, thuiszorg en hospice. De rationale achter de PG-SGA©, het scoren van alle factoren die het risico kan verhogen op ondervoeding of ondervoeding kenmerken (verandering in gewicht, voedselinname, symptomen, activiteiten en functioneren, ziekte, metabole stress en (veranderde) lichaamssamenstelling) geldt voor elke populatie waarbij sprake kan zijn van (risico op) ondervoeding, inclusief ouderen.

Het gebruik van hetzelfde instrument bij verschillende populaties zorgt ervoor dat op consistente wijze patiënten met (risico op) ondervoeding geïdentificeerd kunnen worden. Ook zorgt het ervoor dat effectiviteit van voedingsinterventie op systematische wijze gemeten kan worden, binnen de gehele zorgketen. Daarbij kunnen uitkomsten tussen verschillende populaties met elkaar worden vergeleken.

In de oorspronkelijke studie waarin het scoringsysteem werd gevalideerd (1996), was de groep oncologiepatiënten het grootst (long-, prostaat-, colon-, rectum-, slokdarm-, cervixkanker, NHL, melanoom), maar bevatte de patiëntenpopulatie ook patiënten met eindstadium nierfalen en Diabetes Mellitus.

Vervolgens zijn resultaten gepubliceerd of gerapporteerd, waarbij de PG-SGA© in de volgende patiëntengroepen is gebruikt: kanker (long-, gastrointestinaal – algemeen of maag-, slokdarm-, maag-, rectum-, colorectum-, hoofd-hals-, gynaecologisch, urologisch , acute leukemie, multipel myeloom) , hematologische stamceltransplantatie, CVA, HIV, ziekte van Parkinson, geriatrie, chronische nierziekte, hemodialyse, radiotherapie of chemoradiotherapie en andere.