7. Hoeveel tijd heb ik nodig om de vragen in de Pt-Global app/webtool© in te vullen?

7. Hoeveel tijd heb ik nodig om de vragen in de Pt-Global app/webtool© in te vullen?

De PG-SGA©, waarop de Pt-Global app/webtool© is gebaseerd, is een patiëntgegenereerde evaluatie en voor patiënten, afhankelijk van hun klinische toestand, leesvaardigheid en zicht kost het meestal minder dan drie minuten om het patiëntdeel in te vullen. Voor sommige patiënten kan het langer duren. Voor de professional die de PG-SGA© routinematig gebruikt, duurt het scoren van het patiëntdeel van de Pt-Global app/webtool© (Patiënt, Gewicht, Inname, Symptomen en Activiteit) minder dan 1 minuut.

De tijd die nodig is voor de uitvoering van het voedingskundig lichamelijk onderzoek zal afhangen van de professionele ervaring en de mate waarin iemand zich vertrouwd voelt met het onderzoek. Het voedingskundig lichamelijk onderzoek kan als een integraal onderdeel van het routine patiëntonderzoek worden uitgevoerd. Het toekennen van punten aan het voedingskundig lichamelijk onderzoek binnen de Pt-Global app/webtool© wordt door de software in de app utgevoerd. De resultaten ervan worden weergegeven in het Resultatenscherm.

Voor professionals die regelmatig lichamelijk onderzoek uitvoeren, voegt het lichamelijk onderzoek in de PG-SGA© geen extra elementen toe. Vooral de globale aspecten van spiertonus (spierspanning) en spiermassa, vetmassa en de vochtstatus zijn dan onderdeel van het routineonderzoek bij de patiënt.

Voor professionals die niet veel ervaring met lichamelijk onderzoek hebben, of die er niet aan gedacht hebben vanuit voedingskundig oogpunt, zijn een globale beoordeling van de spieren, vet en vocht het enige wat nodig is, in plaats van het uitvoeren van alle afzonderlijke locaties in het lichaam zoals aangegeven op de tweede pagina van het PG-SGA© formulier. De mate van gedetailleerdheid was ontwikkeld in samenwerking met de Oncology Nutrition Dietetics Practice group of the Academy of Nutrition and Dietetics (1996) als een hulpmiddel voor diëtisten, toen lichamelijk onderzoek niet zo op grote schaal uitgevoerd werd professionals anders artsen. Het is belangrijk om te weten dat de totale score van het voedingskundig lichamelijk onderzoek drie punten is (< 8% van de totale potentiële score). Dit besef zet het lichamelijk onderzoek in perspectief, waarbij het een een belangrijk, maar minder intimiderend onderdeel van het totale PG-SGA assessment is.