8. Is het uitvoeren van het lichamelijk onderzoek in de Pt-Global app/webtool© verplicht?

8. Is het uitvoeren van het lichamelijk onderzoek in de Pt-Global app/webtool© verplicht?

Het uitvoeren van het lichamelijk onderzoek, dat deel uitmaakt van de Professional scherm, is niet verplicht, maar wel belangrijk. Het scoren van de PG-SGA© en het algoritme dat de Pt-Global app/webtool© ondersteunt is erop gebaseerd dat het grootste gedeelte (doorgaans 80-90% ) van de totale PG-SGA score wordt gegenereerd op het patiëntdeel van de Pt-Global app/webtool© (de schermen Patiënt, Gewicht, Inname, Symptomen en Activiteiten). De patiëntgegenereerde aspecten worden ook wel aangeduid als de PG-SGA Short Form© (SF) of de abridged PG-SGA©.

Het is belangrijk op te merken dat de totale score van het lichamelijk onderzoek 3 punten is. Zelfs als men niet zeker is of het tekort matig versus ernstig is, of mild versus matig, zou het verschil slechts 1 punt zijn. Velen vinden de het uitvoeren van het lichamelijk onderzoek hierdoor minder intimiderend. De andere aspecten van het Professional deel van de PG-SGA©/Pt-Global app/webtool© zijn de aanwezigheid van koorts, duur van de koorts en het gebruik van corticosteroïden. Elk van deze variabelen hebben significante acute of chronische effecten op spiermassa en het functioneren.

Deze variabelen dienen in aanmerking te worden genomen bij de beoordeling van uw patiënt, zelfs als u alleen gebruik maakt van de PG-SGA Short Form©. Als de patiënt bijvoorbeeld een score heeft van 7 punten, maar corticosteroïden gebruikt of koorts heeft, dient dit te worden meegenomen in de keuze van de interventie. Daarbij zal moeten worden uitgegaan van een hogere score dan die is vastgelegd met de gegevens op basis van Vak 1 t/m 4 van de PG-SGA© (ook bekend als PG-SGA Short Form©).

Ook kan het uitvoeren van het lichamelijk onderzoek meer inzicht geven voor de professional. Zo kan de verdeling van het verlies van spiermassa belangrijk zijn. Als de patiënt is het grootste deel van haar tijd in bed of stoel verblijft, zal het verlies van spiermassa beneden de taille een combinatie van ‘disuse atrofie’ (verlies van spiermassa door gebrek aan lichamelijke activiteit) én ondervoeding zijn. Daarentegen is het verlies van spiermassa boven de taille meer gerelateerd aan ondervoeding. Daarnaast kan het lichamelijk onderzoek ook specifieke voedingstekorten aan het licht brengen die niet specifiek onderdeel zijn van de PG-SGA©, zoals schilferige dermatitis bij zinkdeficiëntie (en slechte wondgenezing), bij patiënten met chronisch hoogvolume GI verliezen, of een soortgelijke schilferende dermatitis bij tekort aan essentiële vetzuren bij een patiënt die waarbij geen lipiden zijn toegevoegd aan parenterale voeding.

De in de Pt-Global app© gescoorde punten worden getoond ongeacht de volgorde waarin de schermen worden afgerond en ongeacht de voltooiing van de Professional scherm. Een afgerond scherm zal worden gekenmerkt door het groene “vinkje”.